Ovan finner du en bild över Högskolan i Halmstads Campus. Utmärkt på kartan finns alla nollningsgruppers samlingsplatser under Nollningen, observera att samlingsplatsen första dagen kan vara en annan än den utmärkt på kartan. Läs ditt Nollebrev (introduktionsbrev) för att ta del av vilken samlingsplats och tid som gäller första dagen.

Byggnader bra att hålla reda på:

A Här finns studentkårens kontor och medlemsservice, leta bara efter vår orangea färg.
B Huvudentré till Högskolan i Halmstad. Innanför dörrarna finner du Servicecenter som hjälper dig med bland annat att fixa studentlegitimation – även kallat passerkort. Detta behöver du ha för att kunna ta dig in i skolans byggnader eller salar när de är låsta.
H Trade Center, en hög glasbyggnad som syns väl från de flesta platser i Halmstad. Skulle du känna dig vilsen och inte hitta Campus är Trade Center ett bra riktmärke.
J Visionen, här finns stora hörsalen Beartling som kommer användas till filmvisning vid valda tillfällen under nollningen. Kanske du även här skriver någon av dina tentor senare under höstterminen.
M Högskolebiblioteket, här finner du tillgång till all din studielitteratur och lite till. Finns även datorer att tillgå, och kopiatorer vilket är praktiskt att veta under din studietid.