Högskolan i Halmstad erbjuder en stor bredd av utbildningar och möjligheter för dig som ny student. Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Högskolan står för och värnar om grundläggande demokratiska värden som rättvisa, öppenhet, respekt, ansvar och delaktighet. Samtidigt vill de bidra till att utveckla akademiska värden som frihet, integritet och kvalitet.

Högskolan kommer alltid att ha behov av att säkerställa och skydda den fria och nyfikenhetsdrivna forskningen men också att värna om den vetenskapliga bredden. Varje medarbetare bidrar till att skapa värde – för det egna lärosätet, för studenter, forskare och för samhället i stort. Vill du läsa mer om Högkolans vision och mål så besök deras hemsida: www.hh.se

Besök även hemsidan för att skapa ditt student-login och få tillgång till ditt välkomstbrev från Högskolan i Halmstad.