Nedan finns information om vilka program som ingår i vilken nollegrupp. Varje rubrik är en länk till respektive nollningsgrupps webbplats. På dem kan du hitta mer information om just Din nollning, bland annat det nollebrev som har skickats till alla som kom in via första antagningen. Har du inte fått något brev är det bara att klicka sig vidare!

ASP
Affärssystemprogrammet 180hp

BYGG
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180hp
Byggingenjör – byggkonstruktion och projektering 180hp
Byggingenjör – byggproduktion och projektledning 180hp
Byggingenjör – byggprodukt- och byggproduktionsutveckling 180hp
Byggingenjör – fastighet och energi 180hp

EKP
Civilekonomprogrammet 240hp
Ekonomprogrammet 180hp

HPP
Hälsopedagogiskt program 180hp

IMP
Internationella marknadsföringsprogrammet 180hp

INFO
IT-forensik och informationssäkerhet 180hp
Digital design och innovation 180hp
Nätverksdesign och datordrift 60hp

PIM
Idrottsvetenskap – idrott- och motionspsykologi 180hp
Profesionell idrottskarriär och arbetsliv 180hp

LUT
Förskollärarutbildning 210hp
Grundlärarutbildning (åk F-3), 240hp
Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240hp
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), svenska samt ett av ämnena engelska, historia, religion, 300hp

MASKIN
Maskiningenjör – datorstödd produktfamtagning 180hp
Maskiningejör – produktionsutvekling 180hp
Maskiningenjör – teknisk design 180hp

OLAV SOSH
Organisering och ledning av arbete och välfärd 180hp
Samhällsförändring och social hållbarhet 180hp

SJUK
Sjuksköterska 180hp

SOK
Samhällsanalys och kommunikation 180hp

TBI
Energiingenjör – förnybar energi 180hp
Biomedicin – inriktning träningsfysiologi 180p
Miljö, innovation och hållbarhet 180p
Naturvård och artmångfald 180p

U
Utvecklingsingenjörsprogrammet 180p

X-CHANGE
For exchange students

ÖDET
Civilingenjör i datateknik 300p
Civilingenjör i intelligenta system 300p
Dataingenjör 180p
Elektroingenör 180p
Mekatronikingenjör 180p